Zechstein Ancient Magnesium

Het meest uitgebreide Zechstein Magnesium Blog 
van Nederland en België

Alles wat je zou moeten weten over de milieuonvriendelijke
Zechstein magnesium winning in Groningen.

Zechstein magnesium

Zechstein Magnesium komt uit de miljoenen jaren oude Zechstein zee. Deze zee kan je zeker beschouwen als een werelderfgoed. De Zechstein magnesium zee ligt op ca. 1500 meter diepte onder Groningen. De Zechstein zee heeft de unieke eigenschap dat het door verdamping een grote hoeveelheid magnesium bevat. Lees hier meer over het ontstaan van de Zechstein zee.
Meer dan veertig jaar geleden is men begonnen met het boren (de winning) naar deze Zechstein magnesium voor de industrie. Maar zoals zo vaak voorkomt houdt men geen rekening met het milieu zoals de natuur, het landschap en de bewoners.
Het regende klachten maar deze werden afgedaan als lastig en onzin. Veel bewoners maken zich grote zorgen wat er allemaal onder de grond gebeurd. De winning veroorzaakt bodemdalingen, aardschokken en vervuiling. 

Het wachten was op een ramp en nu is het dan zover. Een milieuramp die zijn weerga niet kent voor bodem, water en bewoners. En weer valt het volgens Nedmag, de fabrikant allemaal wel mee.
Burgers, bestuurders, wethouders en specialisten willen nu dat de winning van de Zechstein magnesium stopt. Gebruik jij Zechstein magnesium? als je het milieu een warm hart toedraagt hopen we dat je door deze informatie een bewustere keuze kunt maken 

April 2018.
100 miljoen liter magnesiumpekel en miljoenen liters giftige dieselolie lekken in de bodem bij de Zechstein magnesium mijnen. 

Resultaat: De Zechstein magnesium mijn bij Tripscompagnie moet worden gesloten.

Red: Miljoenen liters dieselolie worden gebruikt bij de productie van Zechstein magnesium. Niet om machines te laten draaien of om ovens te verwarmen, nee de dieselolie is nodig bij de productie van de magnesiumolie. Dieselolie wordt bovenop de vloeibare magnesium gespoten als buffer. Momenteel varieert het gebruik van dieselolie bij de productieve Zechstein magnesiumolie putten van 50.000 tot 500.000 liter dieselolie per put. Soms met wel uitschieters van 3,5000.000 liter dieselolie, (drie en een half miljoen liter) Lees hier mee over het gebruik van dieselolie bij de Zechstein magnesium mijnen.

Is het zuivere, edele en natuurlijk imago van Zechstein magnesium
gebaseerd op waarheid of is het een zorgvuldig gecreëerde illusie?

Je kunt daar, na het lezen van deze website, zelf een mening over vormen. Wij zijn deze website alweer 4 jaar geleden vol enthousiasme begonnen om mensen te informeren over de voordelen van Zechstein magnesiumolie en magnesium vlokken voor onze gezondheid. Wat is er nog mooier dan dat we magnesium kunnen halen uit de enige magnesiumbron in Nederland.  En deze magnesiumbron is, volgens de leveranciers, ook nog eens de zuiverste ter wereld!
In een tijd waarin we ons zorgen maken over het milieu, gezonde voeding en zuivere en biologische producten blijkt dat de Zechstein mijnen helemaal niet zo zuiver zijn als wordt geadverteerd. Lees hieronder maar eens verder.

Noot van de red: Onder normale omstandigheden vinden wij het niet gepast namen te noemen van betrokken wederverkopers of distributeurs. Helaas ontkomen wij er soms niet aan omdat we anders niet duidelijk kunnen maken wat er aan de hand is. We gaan uiterst zorgvuldig te werk en gebruiken materiaal dat door de pers, kranten, media en de overheid. Dus materiaal wat voor iedereen toegankelijk en te controleren is.

Nu we dit weten, is dan de reclame van de Zechstein magnesium vertegenwoordigers en verkooporganisaties wel terecht?

Want op de website van Zechsal lezen we:

De bron in Tripscompagnie is erkend als de zuiverste (vrij van vervuiling) en het hoogst geconcentreerd. Met de Zechsal producten bent u dus verzekerd van het zuiverste en edelste natuurlijke magnesium, rechtstreeks uit de unieke Zechstein bron. (27-12-2018)

En op de website van Permsal lezen we:

Permsal magnesium maakt uitsluitend gebruik van olie en kristallen voorzien van het Zechstein Inside keurmerk zodat u verzekerd bent van het zuiverste en edelste natuurlijke magnesium, rechtstreeks uit de Zechstein zee. (27-12-2018)

Er verschijnen steeds weer nieuwe verhalen op de websites van vertegenwoordigers van de Zechstein magnesium. Het verhaal van de zuiverste magnesium ter wereld houdt geen stand dus heeft men nu weer een nieuwe richting gekozen. We zullen daar binnenkort over berichten.

De Zechstein magnesium mijn in Tripscompagnie is dus in april 2018 gesloten wegens een milieuramp door het lekken van 40 miljoen liter dieselolie en magnesiumpekel waardoor de bodem voor wellicht tientallen jaren vervuild is geraakt. 

Toch lezen we in december 2018 op de website van Zechsal dat de mijn in Tripscompagnie is erkend als de zuiverste (vrij van vervuiling).
Ook op de website van Permsal lezen we: zodat u verzekerd bent van het zuiverste en edelste natuurlijke magnesium.

Wat schrijft de pers over de Zechstein Magnesium Zoutwinning in 2018

Hieronder slechts een zeer kleine opsomming van de tientallen berichten in de krant in op het internet.
Binnenkort zullen we alle links naar de krantenartikelen vermelden.

RTV Noord 
DONDERDAG 26 APRIL 2018, 10:30

Bezorgde omwonenden en de Stichting Stop Zoutwinning zijn 'diep geschokt' over de lekkage in de zoutwinningsput van Nedmag in Tripscompagnie.
Mogelijk ook dieselolie gelekt
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) maakte woensdagavond bekend dat er pekelwater en mogelijk ook dieselolie zijn vrijgekomen door het lek. De situatie is kennelijk zo ernstig dat de hele locatie gesloten moet worden.
Wat is er aan de hand? Wat zijn de gevolgen op termijn?
Bijvoorbeeld voor onze veiligheid, onze huizen, het milieu en de drinkwatervoorziening voor Noord-Nederland?' Lees het volledige artikel
Red: Later blijkt dat het SodM de situatie heeft onderschat en dat de vervuiling door magnesiumpekel en dieselolie enorm is.

DAGBLAD VAN HET NOORDEN
 - APRIL 2018 - DEC 2018

Nedmag stopt zoutwinning in Tripscompagnie
Nedmag stopt met de winning van zout in het veld Tripscompagnie.
Lekken van pekel en dieselolie in de bodem.

Lek op 1800 meter in ondergrond bij Tripscompagnie; een forse klap voor Nedmag De zoutwinner moet versneld het zoutveld in Tripscompagnie sluiten.

'Zoutwinning is onverantwoord, onbeheersbaar, oncontroleerbaar en daarom onacceptabel'
Lekkende caverne. minstens 100 miljoen liter pekel en een deel van de 40 miljoen liter diesel zijn weggelekt. (Red, later blijkt dit meer dan 100 miljoen liter dieselolie te zijn)

Zijn er alternatieven voor magnesiumolie en magnesiumvlokken gewonnen uit de Zechstein mijnen?

Natuurlijk zijn er alternatieven. Als je eerlijke en betrouwbare informatie van een leverancier op prijs stelt en het milieu een warm hart toedraagt zijn er zelfs, ons inziens, zelfs veel betere alternatieven. Belangrijk hierbij is, dat de winningsmethode ecologisch en milieuvriendelijk gebeurt zodat de kans op vervuiling door mijnbouw niet aanwezig is. Met huidige mijnbouw technieken om magnesium uit de Zechstein zee te halen zoals in Nederland, Duitsland, Polen, Oekraïne en een deel in Rusland gebeurt kan, zoals nu wel blijkt, geen garantie worden gegeven.

Magnesiumolie en magnesiumvlokken uit Tibet en Australië het betere alternatief

Winning van Magnesium uit Tibet is de beste optie omdat daar het winningsproces op een volkomen natuurlijke manier plaatsvindt. Daarbij is Tibet nog steeds een van de schoonste gebieden op aarde. De magnesium wordt daar gewonnen uit zoutmeren op een hoogte van 4,5 kilometer. Er vindt geen mijnbouw plaats, de magnesium wordt op traditionele wijze uit zoutmeren verdampt en zo ontstaat zeer zuivere magnesiumchloride.
Je kunt er meer over lezen op de website van Regenesis-magnesium

Natuurlijk is de afstand van Tibet tot Nederland een belasting voor het milieu. Daarom worden eco-containers gebruikt die alleen bij schepen worden geladen wanneer er ruimte over is. Als we dan kijken naar de milieu belasting dan is die een fractie van de vervuiling in de magnesium mijnbouw.

(Advertentie)

Is Tibet China? Hoe zit het met de leefomstandigheden.

Tibet is 60 x zo groot als Nederland. Het gebied waar de zuivere magnesium vandaan komt ligt tegen het Himalaya gebergte. Dit gebied ter grootte van 2 x Nederland is autonoom.  In deze gebieden die op grote hoogte liggen zijn de leef en werkomstandigheden van de bevolking door de kou en afzondering moeilijk. Wij zijn onder de indruk van de initiatieven van Magnesium & Minerals om de bevolking te helpen bij de winning van het zuivere magnesium. Wat we hebben gezien is dat deze kleine bronnen zeker bijdragen aan betere leefomstandigheden van deze zeer vriendelijke en betrokken bevolking.

Er wordt heel veel onzin verteld over China en ook India. De kwaliteit van producten zouden niet goed zijn, de leefomstandigheden zijn slecht, er is geen vrijheid en ga zo maar door. Wat we vergeten dat 80% van alle medicijnen die in Nederland te koop zijn uit China en India komen. Dat 80% van alle horloges, gereedschappen, auto onderdelen, accu's en batterijen voor auto's, elektrische fietsen, communicatiemiddelen en IT producten (Computers en smartphones van Apple) van zeer hoge kwaliteit uit China komen. Dat bijna alle producten van IKEA uit China komen. En in je eigen huis vind je waarschijnlijk een groot aantal producten uit China. Kortom zonder China zijn we nergens. Doordat wij al die producten kopen veranderd China ook dramatisch. De werk en leefomstandigheden worden beter, zeker vergeleken met 20 jaar geleden. Natuurlijk zijn er ook dingen waar we het niet mee eens zijn, maar waar is dat niet? Door met alle bevolkingen samen te werken zal de wereld er alleen maar beter op worden. Daar zijn wij van overtuigd.

Het heeft ons diep geschokt en houden je op de hoogte


Gezien de enorme hoeveelheid negatieve berichten die ons de laatste tijd over de Zechstein magnesiumzout winning in Groningen hebben bereikt zijn we gaan twijfelen over de ethische en ecologische normen die gehanteerd worden bij de winning van magnesiumzouten.
Wij hebben deze berichten natuurlijk nagetrokken en we zijn ons werkelijk, en we kunnen er geen ander woord voor vinden, kapot geschrokken.
Door een opeenstapeling van problemen rond de Zechstein zoutwinning is er informatie en zijn er documenten naar boven gekomen die, vinden wij, een zwartboek opendoen over de winning van de “zuiverste magnesium” ter wereld.
Wij staan voor 100%  zuivere, natuurlijke en ecologisch gewonnen producten. Wij willen samen met vele anderen bouwen aan een betere en gezondere wereld. Met de winning van Zechstein magnesium is dat ons inziens helaas niet meer mogelijk.  

Hieronder het blog van het burgerinitiatief stop de magnesium zoutwinning in Groningen
Lees hier meer over de milieuramp door Zechstein magnesium winning!

(Lees meer over de Zechstein magnesium winning 
van bezorgde burgers)

Uit Dagblad van het Noorden - Stichting STOP zoutwinning -
Burger initiatief stop de Zechstein zoutwinning in Groningen.
www.bizpress.nl en vele anderen

Zechstein wegenzout magnesium in Duitsland en Nederland verkocht als badkristallen voor in bad.


Industriële (B25) Zechstein magnesium wordt verkocht als
cosmetische / Topical magnesium. Lees hier meer........


Zechstein magnesium World Health organisation

Wereldwijd magnesiumtekort

Wetenschappers geven aan dat 60 tot 70% van de wereldbevolking een ernstig magnesiumtekort heeft met alle gevolgen van dien. Magnesium zouden we voldoende binnen moeten krijgen via onze voeding maar helaas vind je er bijna geen magnesium meer in.
Magnesium vind je nog wel, maar helaas onvoldoende in: (donker) groene bladgroenten, in cacao, kelp (zeewier), tarweproducten, havermout pap, zonnebloempitten, noten (amandelen en cashewnoten), bonen, granen (gierst), zaden, algen, roggebrood, bananen, kokos en volle rijst.

Gebruik onze ervaring om de juiste magnesium keuze te maken, gratis en geheel vrijblijvend.

25 jaar ervaring

Door onze kennis en ervaring helpen wij consumenten een weloverwogen keuze te maken uit natuurlijke  ecologisch gewonnen Himalaya magnesium chloride producten. Wij delen onze kennis en ervaring om de vele problemen die het wereldwijde magnesiumtekort veroorzaakt te kunnen verminderen. Magnesium kan
bijdragen aan gezondheid en welbevinden.

Informatie

Wij geven informatie over zuivere  magnesiumchloride die ecologisch en milieuvriendelijk wordt gewonnen. Dit is o.a. Himalaya magnesium  olie en magnesium bad kristallen. Deze zijn  in Nederland verkrijgbaar bij webshops en winkels. Ze zijn veilig te gebruiken voor huid en orale toepassingen (Himalaya magnesium  is ook verkrijgbaar is als voedingssupplement).
Natuurlijk houden wij u ook op de hoogte van andere magnesium producten.

Kijk en
vergelijk

We vergelijken de kwaliteit en toepassing van bekende magnesiumproducten die op de Nederlands/Belgische markt verkrijgbaar zijn.

PRIJZEN

We vergelijken natuurlijk ook de prijzen van vele magnesium merken en producten.

Zechstein magnesium IMVA lidmaatschap
Dr Marcus Sircus Authority on Zechstein magnesium

Wij zijn lid van de IMVA.  
Een research instituut voor alternatieve medicijnen onder leiding van Dr. Marcus Sircus. 

Zechstein Magnesium specialist

Jan Stam
Magnesium  deskundige

Binnenkort stellen we onze nieuwe redactie aan u voor.
Deze redactie zal bestaan uit personen die op een of andere manier betrokken zijn bij: de winning, productie, verkoop, ondersteuning en onderzoek van magnesiumchloride in de wereld.

Artikelen over het gebruik van magnesium en de toepassing daarvan bij gezondheidsproblemen worden geschreven door
Natuurgeneeskundige therapeuten 

Wij stellen ons ten doel informatie te geven over het gebruik van magnesium chloride inzake geestelijk en lichamelijk welzijn. Wij hebben geen wetenschappelijke pretentie maar gebruiken de empirische (ervarings) wetenschap van niet altijd door de reguliere wetenschap erkende, maar wel gekende middelen en kennis. Waar mogelijk vermelden we bronnen van wetenschappelijk onderzoek die niet gesponsord zijn of een relatie hebben met de farmaceutische industrie.

Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling een mening te geven of een standpunt in te nemen over de kwaliteit of zuiverheid van de eindproducten onder het logo van Zechstein Inside magnesium.  Wij verstrekken slechts gegevens over de magnesiumwinning in Groningen zoals die door derden aan ons wordt verstrekt. Wij informeren ons ook via de krant, openbare bibliotheken, media, Social-media en het internet. Mochten er onverhoopt fouten of onvolkomen in een van onze artikelen staan dan zullen wij die na melding direct rectificeren en/of verwijderen met vermelding van de bron.