Teveel of overdosis Magnesium

Teveel magnesium nemen, heeft dat consequenties?

Een gezond lichaam loost overtollig magnesium via de urine. Een overschot aan magnesium komt dus niet snel voor en ontstaat in principe alléén bij de inname van magnesiumtabletten en voedingssupplementen waarin óók overdreven veel magnesium inzit. Ook bij de overmatige consumptie van natuurlijke magnesiumzouten waarin veel magnesium zit, kan hypermagnesiëmie optreden, evenals bij uitscheidingsproblemen.


Een verhoogd magnesium komt in uitzonderlijke gevallen voor bij:

  • Nierfalen
  • Overactieve bijschildklieren (hyperparathyreoïdie)
  • Diabetes & diabetische acidose
  • Slecht werkende schildklier (hypothyreoïdie)
  • Uitdroging (door hitte, sporten, te weinig drinken e.a.)
  • Ziekte van Addison (afwijking bijnieren)
  • Verzuring (te lage pH) van het bloed
  • Gebruik van magnesiumhoudende laxeermiddelen

Er is geen gevaarlijke bovengrens voor magnesium vastgesteld, maar supplementen kúnnen een magnesiumoverschot veroorzaken. Een magnesiumoverschot door overmatige magnesiumsuppletie kan leiden tot een verhoogde darmperistaltiek, buikpijn, diarree en/of braken. Zodra je de magnesium inname terugschroeft zullen de klachten verdwijnen.

Overleg altijd met uw arts bij:

Een sterk verminderde nierfunctie, hartblok (een storing in de prikkelgeleiding van het hart) en bij neuromusculaire aandoeningen dient magnesiumsuppletie enkel te geschieden onder medisch toezicht. Gebruikt u bloeddrukverlagers overleg dan eerst met uw arts voor u magnesium gebruikt.

Zechstein
Ancient Magnesium