• Home >>

Magnesium mijnbouw staat wereldwijd bekend als zeer vervuilend voor lucht, grond en water.

Hoe wordt Zechstein magnesium gewonnen?

Zechstein Magnesiumchloride (magnesium zout) wordt in Nederland op ongeveer 1.500 meter onder de oppervlakte gewonnen door middel van gestapelde mijnbouw.

In deze zoutlagen van de miljoenen jaren oude Zechstein zee wordt (kanaal) water gepompt, het water lost het zout op en de oplossing wordt weer opgepompt om in vloeibare vorm chemisch gezuiverd te worden.

De Natuur heeft het zwaar in Groningen.

“Meer dan veertig jaar geleden is men begonnen met het boren (de winning) naar Zechstein magnesium voor de industrie. Zoals zo vaak voorkomt heeft men absoluut geen rekening gehouden met het milieu, de natuur, het landschap en de bewoners van Groningen. Zij wonen niet alleen op een enorme gasput maar ook nog eens op een door dieselolie vervuilde bodem. Ondanks de vele protesten doet de magnesium fabriek er niets aan om de situatie te veranderen. Er wordt veel beloofd maar tot nu toe is er niets gebeurd en wordt de situatie volkomen gebagatelliseerd.

Zuiverste magnesium voor je gezondheid? Terwijl de natuur wordt verziekt. Dat gaat toch niet samen.

Zuidlaarder meer Zechstein water

Groningen is mooi, maar hoe lang nog?

Het Zuidlaarder meer, een zuivere bron van natuur water. Lang geleden werd dit zuivere water gebruikt voor de winning van Zechstein magnesium. Nu wordt er kanaalwater gebruikt.

I declare this world is so contaminated that I can hardly believe it still exists

Ik verklaar dat deze wereld zo vervuild is dat ik nauwelijks kan geloven dat hij nog steeds bestaat

De Zechstein magnesium mijnbouw veroorzaakt al 40 jaar ernstige milieu schade.

Al vele jaren klagen bewoners van Groningen over de milieu vervuiling en schade die de Zechstein magnesium mijnbouw aanricht. De bewoners voelen zich niet meer veilig, het grondwater is vervuild, de bodem zakt steeds meer en er wordt grote schade aan de huizen aangericht door verzakkingen.

Het grondwater en bodem wordt vergiftigd met chemicaliën en dieselolie.

Door de Zechstein mijnen ontstaat er een milieu vervuiling in de meest ernstige vorm. Zechstein magnesium wat met chemicaliën en miljoenen liters giftige dieselolie geproduceerd wordt. Dieselolie wordt in de grond wordt gepompt om "schade en inzakken van de mijn te voorkomen".

Als we ons zouden overgeven aan de intelligentie van de aarde, zouden we als bomen kunnen opstaan "Onze taak moet zijn om onszelf te bevrijden... door onze cirkel van mededogen te verruimen om alle levende wezens en de hele natuur en haar schoonheid te omarmen."

-Albert Einstein

If we surrendered to earth's intelligence we could rise up rooted, like trees“Our task must be to free ourselves… by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature and its beauty.” –Albert Einstein 

Save the World, Save The Zechstein Sea

We kunnen de Zechstein zee beter met rust laten, we hebben als mens al genoeg natuur verziekt. De miljoenen jaren oude Zechstein zee kunnen we zien als een werelderfgoed. Laten wij deze zee en de bodem daarboven niet vervuilen met giftige dieselolie en chemicaliën veroorzaakt door de magnesium productie. De mijnen en de productie van Zechstein magnesium hebben een zeer nadelig effect op onze bodem, ons drinkwater en onze schone lucht in Groningen. En waarvoor? Er zijn voldoende andere plekken op de wereld waar magnesiumchloride gewonnen kan worden zonder de natuur aan te tasten en het milieu te vervuilen. Het kleine beetje natuur wat we in Nederland nog over hebben moeten we met zorg en liefde bewaren. Dat is niet alleen voor onszelf belangrijk maar zeker ook voor onze kinderen.