Privacy verklaring

Zechstein Ancient Magnesium (ZAM), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: ZAG – eigenaar/gegevensbeheerder, Muddy Watersstraat 47, 4337WL Middelburg.
 Email: info(apenstaartje)zechstein-ancient-magnesium.nl,  Website: www.zechstein-ancient-magnesium.nl.

Cookies en de verwerking van gegevens
ZAM verwerkt alleen gegevens die je zelf actief per e-mail aan ons wilt verstrekken.
Het anderszins verwerken van je persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je ZAM daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan ZAM stelt.
ZAM verstrekt geen informatie aan derden tenzij je daar zelf toestemming voor geeft en/of dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met
jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
ZAM gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
ZAM is puur  een informatie website  slaat geen persoonsgegevens of e-mails op.

ZAM wil je er tevens op wijzen

Dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Hoe worden aan ons gestuurde e-mails beveiligd?
ZAM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met ZAM of stuur een mail aan info(apenstraatje)zechstein-ancient-magnesium.nl