• Home >>

Welke medicijnen veroorzaken magnesiumtekort?

Magnesium en de nadelige invloeden van medicijnen.

Een grote oorzaak van het wereldwijde magnesiumtekort ontstaat door het veelvuldig gebruik van vrij te verkrijgen medicijnen zoals maagzuurremmers en laxeermiddelen. Het preventief gebruik van magnesiumsupplementen is daarmee van levensbelang voor een goede gezondheid.

Magnesiumtekort komt bij veel mensen voor. Het probleem bij een magnesiumtekort is dat je lang geen symptomen hebt. Daarnaast wordt het niet standaard gemeten bij een bloedonderzoek (wat een slechte indicator is van een magnesiumtekort). Toch is het belangrijk om alert te zijn of je misschien een magnesiumtekort hebt. 

Men vermoedt dat een ernstig magnesiumtekort belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van diabetes, ook kan een magnesiumtekort pijnlijke spierkrampen en zelfs hartritmestoornissen veroorzaken. Daarnaast kunnen de ontstane tekorten vervelende reacties geven die vaak niet te traceren zijn waarbij de reactie van een arts zou kunnen zijn ....het zit tussen uw oren.

Maagzuurremmer grootste veroorzaker magnesiumtekort

Jaarlijks belanden enkele veelgebruikers in het ziekenhuis met spierkrampen en hartritmestoornissen, veroorzaakt door een magnesiumtekort.

Diverse onderzoeken wijzen uit dat maagzuurremmers een ernstig magnesiumtekort kunnen veroorzaken. Om die reden heeft de Amerikaanse overheidsorganisatie FDA de waarschuwing doen uitgaan dat een magnesiumtekort het gevolg kan zijn van het gebruik van deze medicijnen. Het betreft de o.a. protonpompremmers die zowel met als zonder recept verkrijgbaar zijn zoals omeprazol, maalox en vele andere maagzuurremmers.

In veel gevallen waarbij dit was geconstateerd kon men met extra magnesium het tekort opheffen. Bij de overige 25% was dit niet voldoende en werd het magnesiumgehalte pas genormaliseerd nadat met de medicatie was gestopt.
Vermoedelijk wordt het tekort aan magnesium (en mogelijk andere mineralen) veroorzaakt doordat bij deze medicijnen de absorptie vanuit de darmen is verminderd. Een ernstig magnesiumtekort kan vele klachten veroorzaken zoals spierkrampen, gespannen zenuwen, trillingen, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, vermoeidheid en slaapstoornissen.
Té hoge calciumopname in Nederland kan ook zorgen voor een magnesiumtekort

Veel mensen slikken Calcium tabletten. Normaal is dit niet nodig omdat in Nederland heel veel melk en zuivelproducten worden gegeten. Een hoge calciumopname zorgt voor een relatief magnesiumtekort en omgekeerd.

Veelgebruikte medicijnen of behandelingen die een magnesiumtekort kunnen veroorzaken:

 • Chemotherapie - Chemo zorgt voor een verhoogde uitscheiding van magnesium in de urine. Daarom wordt geadviseerd extra magnesium in te nemen tijdens de chemo.
 • Steroïden - Wanneer je langer anabolen gebruikt, ontstaan negatieve effecten op je lichaam, dit wordt vaak veroorzaakt doordat steroïden het magnesiumgehalte verlaagd.
 • Medicijnen voor diabetes - Medicijnen om de bloedsuikerspiegel te controleren. Laat een arts controleren of je meer magnesium nodig hebt tijdens het gebruik van deze medicijnen.
 • Digoxine (Lanoxin) - Digoxine kan leiden dat er meer magnesium verloren gaat via de urine. Een arts zal moeten toezien op de magnesium niveaus en eventueel een magnesiumsupplmenet moeten voorschrijven.
 • Diuretica - bekend als plasmiddelen kunnen zorgen dat het magnesiumniveau te laag wordt. Om deze reden raden artsen die diuretica voorschrijven ook vaak magnesium aan.
 • Fluoroquinones - Gelijktijdig gebruik met magnesium kan de absorptie en effectiviteit verminderen.Fluoroquinolonen zijn een familie van breed spectrum, systemische antibacteriële middelen die op grote schaal zijn gebruikt als behandeling van respiratoire en urineweginfecties. Fluoroquinolones zijn werkzaam tegen een groot aantal aërobe gram-positieve en gram-negatieve organismen.
 • Hormoonvervangende therapie - Magnesium niveaus hebben de neiging af te nemen tijdens de menopauze. Voor postmenopauzale vrouwen, of degenen die hormonale substitutietherapie krijgen, is het raadzaam advies in te winnen bij het gebruik van extra magnesium.
 • Labetol - Bèta-receptorblokker - Gelijktijdig gebruik met magneisum kan het hart abnormaal vertragen.The American Heart Association, hielden hun richtlijnen na de affaire-Poldermans tegen het licht. Als de frauduleuze Rotterdamse onderzoeken worden weggelaten uit metastudies, blijft er weinig bewijs over voor het nut van bètablokkers bij operaties. Sterker nog: er zijn aanwijzingen dat ze de sterftekans juist verhogen. In januari stelden Britse cardiologen dat de fraude van Poldermans aan duizenden mensen het leven heeft gekost.
 • Penicillamine - Penicillamine, geneesmiddel wat voorgeschreven wordt bij de ziekte van Wilson (een aandoening gekenmerkt door een hoog gehalte aan koper in het lichaam) en reumatoïde artritis. Wanneer hoge doses van het geneesmiddel wordt gebruikt gedurende een lange tijdsperiode kan een arts bepalen of extra magnesium supplementen moeten worden voorgschreven.
 • Tiludronaat (Skelid) en alendronaat (Fosamax) - Deze medicijnen worden o.a. gebruikt bij postmenopauzale osteoprose en voor de behandeling van ernstige hypercalcemie bij bepaalde hematologische aandoeningen. Overleg met je arts of/hoe je magnesium supplementen kunt innemen.
 • Andere - aminoglycoside antibiotica (zoals gentamicine en tobramycine), thiazide diuretica (zoals hydrochloorthiazide), lus diuretica (bijvoorbeeld furosemide en bumetanide), amfotericine B en corticosteroïden (prednison of Deltasone) kunnen het magnesium niveau ernstig beinvloeden, overleg met je arts of je extra magnesium mag gebruiken.

Gezien de kans dat medicijnen de magnesiumspiegel drastisch kunnen verlagen of dat magnesium een interactie heeft met een medicijn waardoor de werking wijzigd, is het van belang bij onderstaande medicijnen een deskundige (arts) in de hand te nemen.

Zechstein
Ancient Magnesium

Antibiotica die beinvloed kunnen worden door magnesium of het magnesiumgehalte kunnen verlagen zijn:

Ciprofloxacine (Cipro)
Moxifloxacine (Avelox)
Tetracycline (Sumycin)
Doxycycline (Vibramycin)
Minocycline (Minocin)

Bloeddruk Medicijnen en calciumantagonisten en calciumkanaalblokkers zoals:


Aamlodipine (Norvasc)
Diltiazem (Cardizem)
Felodipine (Plendil)
Verapamil (Calan)

Wanneer je deze medicijnen neemt overleg dan altijd eerst met je arts als je magnesium supplementen wilt gebruiken.

Zechstein 
Ancient Magnesium

Kijk uit met laxeer middelen zij hebben een sterk magnesiumverlagend effect!

Het is vrijwel onmogelijk om een overdosis magnesium uit supplementen te binnen te krijgen.

Echter, mensen die grote hoeveelheden laxeermiddelen gebaseerd op magnesium nemen zoals milk van magnesia moeten zeer voorzichtig zijn. Milk of Magnesia is een medicijn in drankvorm (als laxeermiddel) en mensen slikken het vaak zonder recept. Het bestaat voornamelijk uit het zeer goedkope magnesiumhydroxide en is verkrijgbaar in de USA. Vergelijkbare middelen in Europa zijn Regla pH en Maalox en Alternagel. (wel verkrijgbaar in Nederland) wat naast de belangrijkste stof magnesiumhydroxide ook vaak aluminiumoxide, glycerol, sorbitol en parabenen (conserveermiddel) bevat. Er zijn ook kauwtabletten in de handel.

Magnesiumhydroxide de goedkoopste vorm van magnesium die nauwelijks enige positieve uitwerking op het lichaam heeft, behalve dat er een te grote hoeveelheid magnesium zich in het lichaam opstapeld met alle gevolgen van dien.Wanneer mensen teveel van dit soort middelen nemen kan dit leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder misselijkheid, braken, ernstig verlaagde bloeddruk, verwardheid, vertraagde hartslag, ademhalingsmoeilijkheden, tekorten van andere mineralen, coma, hartritmestoornissen enzovoorts.

Bron: Magnesium | Universiteit van Maryland Medical Center http://umm.edu/health/medical/altmed/supplement/magnesium#ixzz3ZSUznoSD.

Algemeen: omdat magnesium wordt uitgescheiden door de nieren, moeten mensen met een hart- of nierziekte voorzichtig zijn met magnesium supplementen te nemen. Doe dat dus altijd onder toezicht van je arts.