Zechstein Zee

De Zechstein zee. Van een natuurlijke magnesiumbron tot een door industriële winning vervuilde smeerpijp.

De zechstein zee

Wat is de Zechstein zee?

Diep verborgen onder het aardoppervlak ligt de Zechstein Zee, een oerzee die ongeveer 250 miljoen jaar geleden in het noordelijke deel van Europa is ontstaan. Veel mensen weten niet dat 1600 meter onder Nederland (Groningen) een deel van deze zee loopt met grote zout / magnesium chloride velden. Onbedorven door de effecten van de industriële revolutie.


Het ontstaan van de Zechstein Zee
600 miljoen jaar geleden zag de aarde er heel anders uit. (het paleozoïcum). Er ontstonden levende organismen zoals schelpdieren en vele andere in zee levende soorten zoals de trilobiet,een kreeftachtig zeediertje wat allang weer uitgestorven is. Het leven in de oceanen breidt zich in de eerste 100 miljoen jaar van het paleozoïcum snel uit.
300 miljoen jaar geleden ontwikkelt zich het plantenleven in een razend tempo. We zijn dan aangeland in een tijdperk binnen het paleozoïcum, het carboon, waarin grote delen van de aarde zijn bedekt met bossen.

De Zechstein zee, Het carboon 250 miljoen jaar later

250 miljoen jaar later

In de periode van het carboon begint ook het dierenleven op het vasteland zich te ontwikkelen. We zijn dan aanbeland in het perm, een ander tijdperk binnen het paleozoïcum. Het zuidelijk halfrond van de aarde is dan met ijs bedekt. Continenten verplaatsten zich over grote afstanden waardoor het planten- en dierenleven ingrijpende veranderingen ondergingen.

Ontelbare diersoorten stierven uit en andere ondergingen grote evolutionaire veranderingen waardoor ze zich konden handhaven. De trilobieten verdwenen in deze periode, terwijl reptielen het overleefden en talrijker werden

Het ontstaan van magnesium zout

In deze tijd ontstond in West-Europa de Zechstein Zee. Een enorme laagvlakte strekte zich uit van het westen (waar nu de Noordzee is) met in het midden Denemarken, Nederland en België en in het oosten tot bijna aan de grens Duitsland/Polen. Door bodemdaling ontstond tussen de bergketens de Zechstein Zee,  Op de bodem van deze zee zette zich veel zout af.  Door het warme klimaat verdampte er uit de Zechstein Zee méér water dan door rivieren kon worden aangevoerd. Dit werd aangevuld door zout water uit de oceaan, waardoor het zoutgehalte steeds hoger werd, het zout kristalliseerde en zonk naar de bodem.

Zechstein zee, overzichtskaart


Zo hebben zich zoutlagen van vele honderden meters dik gevormd. Door verschuivingen zijn zoutpilaren ontstaan die wel een kilometer hoog kunnen zijn. In de Zechstein zee zit dus heel veel zout, zowel gewoon keukenzout als ook natuurlijke magnesium chloride.

De Zechstein zee anno 2020, vervuild door industriële winning.

Zechstein magnesium wordt in Groningen door mijnbouw gewonnen. Een industriële manier die ecologisch nogal wat negatieve effecten heeft op de omgeving rond de mijn bij Veendam.  Lees hier verder hoe Zechstein magnesium wordt gewonnen.

Red: De magnesium uit de Zechstein mijn wordt  voor het grootste gedeelte gebruikt voor de industriële toepassingen. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in Dead Burned magnesium voor vuurvaste stenen. Een klein gedeelte van de gewonnen magnesium is na een een intensief zuiveringsproces geschikt gemaakt voor topische toepassingen.
Dit levert wel grote winsten op omdat de magnesium voor topische toepassingen 10 x zo duur wordt verkocht als industriele toepassingen.