Magnesium en vitamine D3

Bloedserum kaart vitamine D3 van grassrootshealth. BELANGRIJK:deze waarden zijn Amerikaanse serum waarden en moeten voor de Nederlandse serumwaarden met 2,5 vermenigvuldigd worden. Vooral mensen die een EXTRA grote hoeveelheid vitamine D3 nemen tot bijvoorbeeld 10.000 per dag of een extra injectie van de dokter krijgen is suppletie van magnesium zeer aan te bevelen.

Omdat vitamine D3 nauw samenwerkt met magnesium besteden we er extra aandacht aan. Niet alleen hebben we een magnesium tekort maar ook een wereldwijd vitamine D3 tekort (zonlicht maakt vitamine D3 aan).
Er wordt beweerd dat ook door een vitamine D3 tekort er aanzienlijk meer kanker voorkomt dan vroeger (vooral borstkanker), het is aan te raden door je arts een bloedtest te laten afnemen.

Net zoals met magnesium zeggen artsen vaak, ach het zal wel loslopen, accepteer dit niet en laat een bloedtest doen, desnoods betaal je hem zelf, een goed adres is CheckU.►www.testjegezondheid.nl Let wel op dat je even een mailtje stuurt voor een vitamine D3 test, die staat er standaard niet op.
Zechstein
Ancient Magnesium

Wat is een gezond vitamine D3 niveau?

Een gezonde ondergrens en bovengrens, volgens vele wetenschappers en deskundigen in Amerika (recommended range = groen).

Belangrijk om te weten dat er dus in Amerika en Belgie een andere meting wordt gebruikt dan in Nederland, vraag daar dus naar!

Bloedserum

100 - 150 nmol/ltr
Nederland

Bloedserum

40-60 nmol/ltr
USA en Belgie

Extra vitamine D3 en risico magnesiumtekort.

Bij iedereen met een vitamine D tekort is het natuurlijk héél belangrijk dat het tekort snel wordt aangevuld. Door de extra toename van vitamine D3 (wat heel goed is) zal echter veel magnesium verbruikt worden. Dus is het belangrijk bij extra suppletie van vitamine D3 EXTRA magnesium te nemen.Als je dat niet doet kunnen vervelende ‘neveneffecten van vitamine D’ ontstaan, die in werkelijkheid symptomen zijn van een groeiend magnesium gebrek, of erger, men denkt dat men een overdosis van de vitamine D heeft gekregen. Lees hier ook hoe andere vitaminen en mineralen samenwerken bij een magnesiumtekort.

Bij extra vitamine D3 ook magnesium innemen.

Vitamine D (D3) werkt nauw samen met vele andere voedingsstoffen, vitaminen en mineralen, om zo een grote reeks van complexe biochemische functies te kunnen vervullen. Belangrijk om te weten is dat vitamine D voor de omzetting naar de actieve vorm in het bloed magnesium nodig heeft, en deze in dit proces ook verbruikt.

WANNEER JE EXTRA VITAMINE D 3 GEBRUIKT, DUS OOK EXTRA MAGNESIUM INNEMEN!

Zechstein
Ancient Magnesium

Vitamine D3 opname probleem.

De andere kant van de medaille is dat bij mensen die een magnesium gebrek hebben de kans bestaat dat bij inname van vitamine D de bloedspiegels van deze vitamine niet verhogen. De behandelend arts of therapeut denkt dan meestal dat er sprake is van een ‘opname’ probleem. Jammer genoeg kan het ontbreken van de kennis over hoe magnesium werkt in combinatie met vitamine D, onderstaande gevolgen hebben zoals:• angst voor een onderliggend medisch probleem.


• het innemen van nog hogere doseringen vitamine D waardoor het magnesiumtekort alleen maar stijgt.


• het tekort aan magnesium niet gevonden wordt (het magnesiumgehalte in het bloed is geen maat voor het al dan niet bestaan van een magnesium tekort).


zie hiervoor uitleg door Dr. Marcus Sircus. Door onkunde houden mensen vaak een tekort aan vitamine D omdat ze geloven dat ze daar overgevoelig voor zijn. Dit wordt nog eens versterkt door artsen en natuurgeneeskundigen die niet geheel op de hoogte zijn van het verband tussen vitamine D en magnesium. Mineralen, vitaminen en andere voedingsstoffen werken nauw met elkaar samen, het komt dan ook vrijwel niet voor dat men een tekort heeft aan slechts één nutriënt. Het voorschrijven van hogere doses vitamine D komt steeds meer voor zonder daarbij rekening te houden met de behoefte aan andere voedingsstoffen, met name voor magnesium. Het belang van vitamine D3 in een publicatie van het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde.

• Vitamine D-tekort wordt niet langer alleen maar gerelateerd aan het optreden van osteomalacie, rachitis en osteoporose. Er bestaat een causaal verband met de spierfunctie en met het functioneren van ons afweersysteem.


• Daarnaast zijn lage vitamine D-serumwaarden geassocieerd met een verhoogd risico op auto- immuunziekten en diverse typen maligniteiten, (kwaadaardige aandoeningen) zoals prostaat-, colon- en borstkanker.


• Dit heeft geleid tot discussie over de optimale serumconcentratie en aanpassing van de aanbevolen vitamine D-suppletie.


• Er lijkt in Europa voor 25-hydroxyvitamine D consensus te ontstaan over een minimumwaarde van 50 nmol/l en een streefwaarde van 75 nmol/l in het serum.


• Voor bejaarden en allochtonen geldt dat de meerderheid deficiënt of ernstig deficiënt is, waarbij correctie met een stootkuur vitamine D overwogen moet worden.


• Alertheid op een vitamine D-tekort is met name geboden bij onbegrepen spierklachten of -zwakte en bij patiënten uit de risicogroepen, zoals ouderen, allochtonen, chronisch zieken, ‘binnenzitters’, veelvuldig gebruikers van zonnebrandcrème en patiënten met ernstig overgewicht.


Bronnen

Literatuur: 1. Gezondheidsraad. Naar een toereikende inname van vitamine D. Den Haag: Gezondheidsraad, 2008; publicatienr. 2008/15 2. Standing Committee of European Doctors (CPME). Vitamin D nutritional policy in Europe 2009. http://www.cpme.eu 3. Ross AC, Manson JE, Abrams SA, Aloia JF, Brannon PM, Clinton SK, et al. The 2011 Report on Dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: What clinicians need to know. J Clin Endocrinol Metab 2011:96:doi:10.1210/jc.2010-2704. 4. Smith H, Anderson F, Raphael H, Maslin P, Crozier S, Cooper C. Effect of annual intramuscular vitamin D on fracture risk in elderly men and women – a population-based, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Rheumatology 2007;46:1852-1857. 5. Sanders KM, Stuart AL, Williamson EJ, Simpson JA, Kotowicz MA, Young D, Nicholson GC. Annual high-dose oral vitamin D and falls and fractures in older women: a randomized controlled trial. JAMA 2010;303:1815-22

Bron: https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuw-licht-op-vitamine-d